Lösningen För Kolumn är Inte Bra För Att Skapa Ett Standardproblem Med Inneslutning

Få fart på din dator med bara några klick

 • Steg 1: Ladda ned ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och välj "Skanna din dator"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Ladda ner detta PC-optimeringsverktyg för att få din dator att gå snabbare.

  Om du får ett allvarligt ogiltigt kolumnfel när du skapar standardbegränsningar, kommer dagens guide säkert att hjälpa dig. STANDARDBegränsningen anses användas för att fylla den första kramen dig med ett standardvärde och ett återställt värde. Kostnaden kommer med nödvändighet att läggas till alla nya erbjudanden, förutom annat specificerat.

  Hur lägger jag till en DEFAULT-begränsning i en befintlig kolumn?

  Kör försäkringsskydd: kolla sp_help [tabellnamn]Kopiera varumärket som hänvisar till La till CONSTRAINT.Släpp STANDARDBEGRÄNSNING: ALTER TABLE [tabellnamn] SLIP [BEGRÄNSNINGSNAMN]Kör kommandot mindre för att: ÄNDRA TABELL [tabellnamn] LÄGG TILL STANDARD [DEFAULT] FÖR [KOLUMNNAMN]

  Jag vill lägga till en standardbegränsning genom att ringa ALTER TABLE i sql-servern trots att jag fick följande olycka istället.

  Kolumnen “Startdatum” familjetabell under “Registrering” är inte utmärkt för Standardgräns.

  Är det här objektet möjligt att lägga till ett skatteflyktsvärde i en kolumn?

  tyvärr fortskrider för närvarande inte tillåta navigering i COLUMN lägg till i uttalanden (endast dagliga värden) och helt inte tillåta ett standardvärde. Vi planerade dessa som framtida förlängningar. En framtida lösning, särskilt om din information och fakta inte är särskilt stor, är att skapa en anpassad ny tabell tack vare ett liknande schema som önskat, samt att allmänt flytta data dit.StartDate

  Jag lär mig att jag kan deklarera en strukturrestriktion på tabeller, men utan tvekan mig i min situation. Jag tror att någon kan hjälpa mig TABELL 😉

  redigera [dbo].[Registrering] ADD LIMIT (GETDATE()) [register_startdate] traditionellt startdatum på FOR TABLE

  Få fart på din dator med bara några klick

  ASR Pro-reparationsverktyget är lösningen för en Windows-dator som kör långsamt, har registerproblem eller är infekterad med skadlig programvara. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kan snabbt diagnostisera och fixa din dator, öka prestandan, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Lider inte av en trög dator längre - prova ASR Pro idag!


  skapa [dbo].[Registrering] (  [ID] [INT] IDENTITET(1, 1) n't NULL,   /* ....*/   [startdatum] [DATETIME] NULL )

  Vad är exempel på DEFAULT limit?

  Standardbegränsningen användes faktiskt för att definiera standardpoängen via för kolumnen. Det förinställda sanna värdet läggs till alla poster, bättre sådana om inte annat anges.

  Redigerad: Jag förinställde: Jag glömde att vissa [Startdatum]-fält inte ens existerar när de här killarna visas i tabellen. Herregud!

  frågade nytt, augusti 2013 bara 14:42

  kolumnen är ogiltig för att skapa begränsningar för brott

  Hur lägger jag till en DEFAULT-begränsning i en kolumn i SQL?

  För att placera en DEFAULT-begränsning till ett tillgängligt kolumnstöd, använd ALTER TABLE-satsen och ange flimmer och dessutom den specifika begränsning du vill ha som kan gälla.

  133

  Letar du inte efter ett svar? Gå igenom resten av frågorna med SQL SQL-server-restriktioner Ändra-tabell-taggar eller gör din egen magi.

  kolumnen är verkligen ogiltig för att skapa förfallobegränsningar

  Såvitt jag vet kan vissa fel orsakas av sådana saker.

  1. Beräknad kolumn.
  2. Kolumnen som inte kunde vara det!
  SKAPA dbo-tabell.Registrering (   ID INT IDENTITY(1, 1) INTE NULL,   Hur beräknas "Fu". )
  REDIGERA TABELL dbo.Register LIMIT lägg till C1 'X' till FOR default BeräknatTabell AGE [dbo].[Registrering] BEGRÄNS lägg till(GETDATE()) [register_startdate] till FÖR standardstartdatum

  Är kolumn'StartDate'i table'register'ogiltig för att skapa en begränsning?

  En lewis i en registeruppsättning är inte ens berättigad att skapa en Default By-begränsning på ett säkert sätt. Jag vet att jag möjligen kan deklarera begränsningar för tabellskapande, men det är inte desto mindre situationen jag är närvarande i. Jag hoppas att någon kan ALTER betjäna mig ;) [dbo] tabell.

  Ladda ner detta PC-optimeringsverktyg för att få din dator att gå snabbare.

  Vilken kolumn ska vara ogiltig för användning som en viktig punktkolumn i SQL?

  Länkad 209 - Ogiltig användningsutveckling för för närvarande postens nyckelkolumn. Relaterat 3045 Lägga till en huvudkolumn med ett standardvärde för att hjälpa dig en tillämplig tabell i SQL Server 217 Hur tar jag bort praktiskt taget alla utlänningar i SQL Server Imperative? 2026 Hur kontrollerar man om ett skaft bara finns i en SQL Server Snowflake-tabell?

  Column Is Invalid For Creating Default Constraint
  Coluna E Invalida Para Criar Restricao Padrao
  La Columna No Es Valida Para Crear Una Restriccion Predeterminada
  열이 기본 제약 조건을 만드는 데 유효하지 않습니다
  Kolom Is Ongeldig Voor Het Maken Van Standaardbeperking
  Stolbec Nedopustim Dlya Sozdaniya Ogranicheniya Po Umolchaniyu
  Kolumna Jest Nieprawidlowa Do Tworzenia Domyslnego Ograniczenia
  La Colonna Non E Valida Per La Creazione Di Un Vincolo Predefinito
  La Colonne N Est Pas Valide Pour La Creation De La Contrainte Par Defaut
  Spalte Ist Zum Erstellen Einer Standardeinschrankung Ungultig